بروزسان نسخه 2.0.2.0 پلاس مستر

امکان اول: حالت پکیج شدن. توضیح:با توجه به اینکه تعدادی از کاربران تسلط کافی ندارند به انجام کارها،برای کمتر شدن بحث پشتیبانی،این کار انجام گردد. شرح:اپدیتر باید تمامی نرم افزار های مورد نیاز برای اجرای بازی را در داخل خود داشته باشد و در صورتی که کاربر آن را ندارد،برای او نصب کند. امکان دوم:تنظیم [...]