با کمک مالی ، امید ما را برای ادامه این پروژه بیشتر کنید

بودجه پروژه پلاس از کمک مالی همین دوستان شما تامین شده است و پلاس مستر وابسته به هیچ گروه و نهادی نیست.

کمک وحمایت مالی شما این امید را به ما میدهد که در زمان های سخت توسعه پروژه و مشکلات،نا امید نشویم و با انگیزه بیشتری برای رسیدن به اهداف جذاب تر برای بازیکنان ایرانی قدم برداریم.

در همین صفحه شما می توانید مبلغ دلخواه حمایتی خود را(بر حسب ریال) وارد کرده و سپس پرداخت کنید.

هر میزان کمک، به ما دلگرمی می دهد

نیاز نیست کمک شما زیاد باشد،هر میزان که دوست دارید به ما کمک کنید.

پلاس مستر برای شادی و رفاه شما ایجاد شده است،به همیشگی بودن آن کمک کنید.

از این کار زیبا و خیرخواهانه شما تقدیر و تشکر میشود و در موفقیت این پروژه و تحقق آرزوی همه بازیکنان ایرانی سهیم باشید.

روش کارت به کارت – به شماره 6037991441370917 به نام بهنام براتی

روش پیشنهادی-پرداخت با ZarinPal => ستون سمت چپ صفحه

لیست بازیکنان حامی

تایید و اطمینان وبسایت پلاس مستر
logo-samandehi

حمایت مالی از پلاس مستر

پرداخت با ZarinPal

تومان

انتخاب بصورت پکیج حمایتی

حمایت 5000 تومانی
حمایت 10000 تومانی
حمایت 20000 تومانی
حمایت 30000 تومانی
حمایت 40000 تومانی
حمایت 50000 تومانی