چنین پروژه ای نیاز به افراد لایق و با تجربه ای دارد که بتوانند بر مسائل مختلف و بخش های مختل نظارت کامل و کافی داشته باشند.

شرح وظایف:

  • نظارت بر امور پشتیبانی در انجمن
  • نظارت بر سایت خبری و نویسندگان
  • نظارت بر فرآیند تبلیغات سیستم
  • نظارت بر انتقادات و پیشنهادات کاربران سیستم
  • نظارت بر سیستم مسابقات و لیدربرد
رسول Dark
رسول Darkناظر پلاس مستر
رسول هستم.
23 ساله از شمال
دانشجوی رشته ی نرم افزار کامپیوتر و طراحی گرافیک