بدون تلاش مداوم و زمانی که این دوستان با تمامی وجود صرف کردند،چنین موفقیت هایی برای پلاس مستر هیچ وقت بدست نمی آمد.

شرح وظایف:

  • برنامه نویسی و توسعه Call Of Duty Mw3
  • برنامه نویسی و توسعه Call Of Duty Black Ops 2
  • برنامه نویسی و توسعه Call Of Duty Mw2
  • توسعه آنتی چیت و سیستم Screen Shots
  • رفع خطاهای بعد از توسعه
  • برنامه نویسی پروژه Iranian Gaming Chat Messenger
Classified
ClassifiedClassified
**برنامه نویس اصلی پلاس مستر**
پروژه ها:
توسعه بازی و آنتی چیت Mw3
توسعه بازی Black Ops 2
توسعه Infinity Admin Mod
توسعه نسخه اول Plus Messenger
Ahmad009
Ahmad009برنامه نویس پلاس مستر
**برنامه نویس اصلی پلاس مستر**
پروژه ها:
MyShop – zombie mod for mw3
توسعه و اجرای Modern warfare 2 برای پلاس مستر
ایجاد پلاگین های کاربردی سرور
در حال توسعه سیستم اینترانت پلاس مستر
در حال توسعه Special Ops و Co-Op بازی Mw3
در حال توسعه نسخه جدید Plus Messneger