پایه گذاران پلاس مستر

که شروع این پروژه شاید به 6 سال قبل بر میگردد.

این عزیزان سالها با هزینه شخصی خود این سیستم را فعال نگه داشتند و هیچگاه هیچ پول اجباری از کاربر دریافت نشد.

شاید نزدیک به 70,000,000 میلیون ریال تاکنون هزینه سرور ها و فعالیت های پلاس مستر برای رضایت کاربران ایرانی و خارجی شده است که این مهم،فقط با تلاش و پشتکار بنیان گذاران این سیستم امکان پذیر بود.

زحمات و حقوق این عزیزان چه در قبل و چه در حین فاز جدید پروژه فراموش نخواهد شد و کاملا محفوظ هست.

هرچند که در حال حاضر نیز،تا آنجا که میتوانند از نظر علمی و فنی پشتیبان ما هستند و بخش مربوط به کاربران خارجی را همزمان مدیریت می کنند.

رامین Maximum
رامین Maximumبنیان گذار پلاس مستر
تولیدات و دست آورد ها:
برنامه نویسی و توسعه سیستم جامع Ban Tools
برنامه نویسی و توسعه Banlist
برنامه نویسی و توسعه سیستم های مجوز دهی پلاس مستر
برنامه نویسی و توسعه بن تولز
برنامه نویسی API های پلاس مستر
تهیه و تولید برنامه های کاربردی PHP ,MySql,Ajax
Classified
Classifiedبنیان گذار
Classified