• امکان اول: حالت پکیج شدن.
  توضیح:با توجه به اینکه تعدادی از کاربران تسلط کافی ندارند به انجام کارها،برای کمتر شدن بحث پشتیبانی،این کار انجام گردد.
  شرح:اپدیتر باید تمامی نرم افزار های مورد نیاز برای اجرای بازی را در داخل خود داشته باشد و در صورتی که کاربر آن را ندارد،برای او نصب کند.
 • امکان دوم:تنظیم ساعت ویندوز.
  شرح:ساعت ویندوز را تنظیم کند یا برای این کار یک نرم افزاری را برای کاربر نصب کند که خودکار این عمل را انجام دهد.
 • امکان سوم:بررسی حداقل نیاز های سخت افزاری.
  توضیح:با توجه به بهبود آنتی چیت،شاید پلاس نسبت به نسخه اولیه mw3،سیستم بهتری را نیازمند باشد.در نتیجه کاربر باید توجیه شود که مشکل سخت افزاری او ربطی به پلاس ندارد.
  شرح:امکانات سخت افزاری سیستم گرفته شود و در صورتی که با حداقل استاندارد های مثلا mw3 پلاس یکسان نبود(بیشتر از نظر ram و cpu)،به کاربر اخطار دهد که سیستم شما بهتر است بهبود سخت افزاری پیدا کند تا بازی بهتری را تجربه کنید.